Peyzaj Tasarımı Nedir? Nasıl Yapılır?

Bahçelerinizi uzmanına emanet edin. Uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Kökeni Fransızca olan peyzaj kelimesinin birçok tanımlaması mevcuttur. Sözlükte, kır resmi ve bir yerin doğal görünüşü anlamına gelmektedir. Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre ise peyzajın tanımı; insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir. Yanı sıra peyzaj, bir noktadan bakıldığında görüş açısı içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. Ressamların yaptığı doğa görüntüleri de peyzaj olarak adlandırılır.

Bize göre ise peyzaj; var olan beton yapılar arasında oksijen üreten yeşil alanların tüm mühendislik disiplinlerinden yararlanılarak hazırlanmış görsel projelerin, tüm alanlara sanatsal açıdan da kabul görmüş şekliyle uygulanmış şeklidir. Bu şekilde bize göre peyzaja örnekler;

Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Peyzaj çeşitli değerlere sahiptir ama hepsi somut değil; ve insanlar ana maddesidir- peyzajı oluşturan ve değer veren olanlardır.

Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir. Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir.

Peyzajlar dinamiktir. Peyzaj karakteri son yıllarda oluşan süreçlerle değişmektedir. Peyzajın değişimine etki yapan farklı kuvvetler vardır. Bunlar: